Avslutning av TUBU-prosjektet (Tverrfaglig prosjekt for bærekraftig utvikling)

Fredag 2. mars var foajeen fylt med fargerike og oppfinnsomme stands, hver med forskjellige produkter som elevene har tatt for seg.

Elevene i 1STA, 1STB, 1STD og 1STE har jobbet med TUBU-prosjektet i to måneder. Hver gruppe har gjort et dypdykk i forhold til det produktet de har valgt, og studert produktenes livssyklus, fra råvare til ferdig produkt, og til produktet blir kastet/gjenvunnet. Det har vært en svært lærerik og interessant prosess for deltakerne. Vi omgir oss med hundrevis av produkter hver eneste dag, og det er ikke så ofte en tenker over hvor det kommer fra, hvor mye produksjonen av gjenstanden har belastet miljøet, hvor mye transport som er involvert (da et produkt består av svært mange deler som alle skal fraktes før det settes sammen), og hvor det blir av det når vi som forbrukere er ferdig med det.

Jeg snakket med Celin og Matas fra 1STA, som hadde studert livsløpet til en Levis-bukse.

- Hvorfor valgte dere akkurat dette produktet?

Levisbukser er et mye brukt plagg, en bukse som nesten alle har hatt en eller annen gang.

- Hvordan likte dere denne formen for jobbing?

Vi synes det var gøy. Det har virkelig satt igang bevisstheten rundt hvor mye som ligger bak en vanlig ting som en olabukse, og hvor mye det har belastet miljøet før det kommer fram til forbrukeren.

- Hvordan har de ulike fagene blitt knyttet til dette prosjektet?

I naturfag studerte vi produksjonen, og bruken av kjemikalier. I samfunnsfag så vi på økonomien i forhold til jeansproduksjonen, og i norskundervisningen skrev vi fagartikkel.

På en annen stand hørte jeg med Emilie og Jenny fra 1STE hvordan de hadde opplevd arbeidet. Deres valgte produkt var chilinøtter fra Den Lille Nøttefabrikken.

- Hvorfor chilinøtter?

Fordi det er et hverdagsprodukt, som det blir solgt mye av.

- Hvordan var det å bruke akkurat denne arbeidsformen?

Vi synes det var veldig lærerikt. Det er ikke ofte en får gått slik i dybden som denne gangen. Vi skrev fagartikkelen i samfunnsfag. Det var litt krevende, vi kunne gjerne hatt litt bedre tid i denne fasen. Vi fikk bedre tid med gruppearbeidsdelen.

- Hvordan kom dere fram til hvordan standen deres skulle fremstå?

Alle i gruppa kom med forslag. Deretter satte vi sammen forslagene.

 

De nye læreplanene er varslet å skulle legge mye større vekt på tverrfaglig fordypningsarbeid enn det som har vært vanlig i norsk skole til nå. Skoleforskere ved NMBU bruker Ski vgs som et case i studiet av slik undervisning.

Siste del av dagen foregikk i Auditoriet, der det var hilsener til elevene, foredrag fra to av gruppene, og kåringer. Alle medlemmene av juryen var tilstede. Juryen besto av rektor ved NMBU Mari Sundli Tveit, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Petter Skotland, generalsekretær i FN-sambandet Anne-Cath. Da Silva, stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson, og rektor ved Ski vgs Siri Gulseth.

Uggs-gruppa presenterte sitt prosjekt, og viste oss livsløpet til disse støvlene fra sau til fabrikk, forbruker og til sist gjenvinningsmulighetene.

Deretter sto Solidox-gruppa for tur. Det er mange kjemiske bestanddeler i tannkrem, og de hadde tatt for seg flere av disse. Blant annet hadde de kommet fram til xantangummi ikke skulle være nødvendig å ha i en tannkrem, og kontaktet produsenten. Resultat er at fabrikken deretter fjernet stoffet, og produktet ble til og med svanemerket!

Til sist stilte juryen seg opp og vi fikk vite hvem som vant prisene.

Handlekraftprisen gikk til Solidox-gruppa, da de virkelig fikk til en endring gjennom sin henvendelse til produsenten.

Kreativitetsprisen ble vunnet av Iphone-gruppa. Der hadde gruppas medlemmer tatt i bruk kostymer som viste forskjellige menneskers funksjon underveis (som f.eks arbeider, forbruker etc.)

Og fagprisen ble vunnet av Jakke fra Svea. De hadde fokusert spesielt godt på hvordan bærekraftsmålene var brukt.

På tampen ble også "Elevenes favoritt" kåret. Prisen gikk til Cola-gruppa. Vi vet ikke kriteriene for denne, kun at den var elevenes favoritt gjennom antall stemmer fra elevene.

 

Østlandets Blad har en reportasje om samme sak, som du kan lese her