Ungdataundersøkelsen i Ski 2018

Undersøkelsen vil bli gjennomført i uke 7 og 9. Her kan du lese mer om den.

Ski kommune står bak undersøkelsen som er en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

Her finner finner du mer informasjon om Ungdataundersøkelsen i Ski 2018