Interessant og spennende besøk i AMS-klassene

Onsdag fikk AMS-klassene besøk av varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam

Minoritetsrådgiver Ubah Aden sto bak arrangementet. Det er ikke hver dag en får selveste varaordfører i Oslo til skolen! Khamshajiny "Kamzy" Gunarathnam ville at alle skulle sette seg i en sirkel, og fikk fort god kontakt med ungdommene. Hun holdt en ungdommelig og likefrem stil hele veien. 

29-åringen har allerede oppnådd mye i livet. Vi fikk høre en del om hennes bakgrunn; hun er født på Sri Lanka og kom til Norge som 3-åring. Dette ble også startpunktet for en diskusjon i gruppa om hvordan vi definerer oss selv - fra hvor vi er født eller hvor vi har bodd størstedelen av livet? Hvordan velger vi selv å presentere oss? 
Fra å ha tilbragt de første årene i Hammerfest, kom hun til Oslo da hun var fem år. Skoletiden var travel, da foreldrene ønsket at hun og søsknene skulle gå på tamilskole i tillegg til den norske grunnskolen, så det ble skole også hver helg i tretten år. I den bydelen hun gikk på skole, var det svært få andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Overgangen til ungdomsskolen, hvor det var mange med minoritetsbakgrunn, ble stor. Men det som ble spiren til hennes politiske engasjement var da hun kom på videregående, på en skole der det viste seg at hvilken økonomi folk hadde var regnet som vesentlig. Det ble svært tydelig for henne hvor viktig det er at alle skal ha like muligheter til utdanning, og i det hele tatt i livet, uansett økonomisk bakgrunn. 22. juli 2011, var Kamzy på Utøya. Kampviljen ble bare sterkere etter dette - vi må ha et samfunn der alle kan være med! 

Vi kan selv gjøre oss til rollemodeller for andre. Gjennom å lære norsk, ta en utdanning, ta aktivt del i samfunnet og ha tro på at vi kan lykkes, kan vi komme langt! Og vi blir i tillegg en inspirasjon for andre til å stå på og lykkes.