"60-årslaget" - en mørk familiehistorie

3. klasse drama leverte en god og gjennomarbeidet forestilling

"60-årslaget - selv den mest vellykkede fasade kan skjule de mørkeste hemmeligheter" er 3. klasse dramas avgangsforestilling. Den bygger på en av de danske dogmefilmene fra slutten av nittitallet; Thomas Vinterbergs "Festen".

En stor og tilsynelatende vellykket familie er samlet for å feire 60-årsdagen til Helge. Vi stifter bekjentskap med de forskjellige karakterene etterhvert som de entrer scenen, og her er det voksne barn med og uten ektefeller, onkler og tanter, en senil bestemor og en tysk toastmaster. I tillegg møter vi serveringsdamer, kokken, og familiens avdøde datter. Tidlig aner vi ulmende konflikter og anstrengte relasjoner mellom flere av de tilstedeværende, men den vellykkede fasaden opprettholdes i begynnelsen av den formelle middagen - helt til eldste sønn holder sin tale. Under den kommer det fram grove beskyldninger mot faren, om seksuelt misbruk, og senere at han er skyld i den ene datterens selvmord. Helges kone slipper heller ikke unna, da hun har vært vitne til overgrep uten å gripe inn. Det vil bli for omfattende å si noe særlig mer om handlingen, men også andre betente temaer kommer for dagen, slik som rasistiske holdninger, handlingslammelse, psykiske problemer m.m.

Skuespillerne hadde full kontroll på en innfløkt handling, og spilte med god innlevelse. Iscenesettelsen var fint gjort med festbordet til stede på scenen under hele stykket. Når det var andre scener som skulle fortelles, ble disse utspilt i forgrunnen og lyssettingen gjorde at vi hele tiden hadde fokus på det som var viktig.

Det er ennå tid til å få med seg forestillingen. Den spilles t.o.m. 7. desember.