Elevundersøkelsen 2017

Elevundersøkelsen for 2017-2018 gjennomføres i uke 49 og 50. Du kan lese mer om undersøkelsen her

Elevundersøkelsen 2017-2018

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Skoleåret 2017-2018 gjennomfører Ski videregående skole Elevundersøkelsen på alle tre trinn i uke 49 og 50. Det er frivillig for eleven å svare på undersøkelsen.

Elevene svarer på spørsmål om:

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Regler på skolen
 • Trygt miljø
 • Rådgiving
   

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

 

Les mer om Elevundersøkelsen her.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/