Husk å søke om stipend før 15. november

Elever må søke før 15. november hvis de vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2017.

Fristen gjelder for elever som ikke allerede har søkt om støtte for høsten.

Se https://www.lanekassen.no/soknadsfrist

Husk å søke om stipend

Søk innen 15. november hvis du vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2017. Her ser du hvor mye du kan få.

Alle elever får utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, behøver du ikke å søke på nytt.

Det er én felles søknad for stipend og lån, som du finner på www.lanekassen.no/soknader.