Årets Krafttak mot kreft

Russen ved Ski vgs samlet inn 52 000 kroner til kreftsaken

Krafttak mot kreft er en årlig aksjon som russen alltid pleier å være med på. Årets kull gikk helhjertet inn for oppgaven og fra vår skole samlet de inn hele 52 000 kroner! Totalt har elevene i Follo fått inn 453 000 kroner i årets aksjon. I år er aksjonen rettet spesielt mot de som har uhelbredelig kreft og deres pårørende som må leve med dette. Elevene setter stor pris på at folk har åpnet lommeboka for å støtte denne gode saken.

Ingressbildet viser komitéleder for Krafttak mot kreft ved Ski vgs, Rebekka Hansen. Foto: Anita Gjøs

Østlandets Blad har skrevet om saken .