Åpen skole

mandag 23. januar kl. 18.00-21.00

Ski videregående skole ønsker elever og foresatte ved ungdomsskolene i Follo og andre interesserte velkommen til

ÅPEN SKOLE

mandag 23. januar kl. 18.00-21.00

 
 
Presentasjon av utdanningsprogrammene

Þ    Musikk, dans, drama   kl. 18.00

Þ    Studiespesialisering   kl. 19.00

Þ    Idrettsfag og toppidrett   kl. 20.00

Sted: Auditoriet

 

Informasjonstorg                      kl. 18.00-21.00

Þ    Bli kjent med våre utdanningsprogram

Þ    Møt elevene våre

Þ    Studie- og karriereveileder svarer på spørsmål

Sted: Foajeen

 

Fagpresentasjoner                  kl. 18.00-21.00

Þ    Bli kjent med realfagene vi tilbyr

Sted: Realfagsrommene F203 og F205

 

Elevinnslag og salg av kaker/kaffe i skolens kantine

 
Se skolens hjemmeside for mer informasjon på www.ski.vgs.no

Følg oss på facebook: Ski vgs

 

Med vennlig hilsen
Siri Gulseth
rektor