Elevundersøkelsen

Elevene skal svare på Elevundersøkelsen i november

I løpet av november skal våre Vg1 og Vg2 elever svare på Elevundersøkelsen. Det er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Du finner mer informasjon om undersøkelsen her:

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/