Ski vgs best på fullført utdannelse

Andel elever som fullfører og består utdanningsløpet på Ski vgs er på hele 89,7 prosent. Det er best i Follo!

Østlandets Blad har et dobbeltsidig oppslag om saken i dagens avis, og intervju med rektor Siri Gulseth og to av elevene som gikk på Vg2 ifjor og som nå fortsetter på Vg3. Noen av faktorene som bidrar til de gode resultatene er fokuserte elever og dyktige lærere. At det i tillegg er høye krav for å komme inn her, bidrar til at elevene står på. Skolens målrettede jobbing med dette temaet er også en viktig faktor for oppnå de sterke resultatene.

Artikkelen i Østlandets Blad kan du lese her  (ØB+ artikkel).

Foto: Karin Hanstensen/ØB