Lærerikt, imponerende og underholdende!

Oddbjørn By besøkte skolen og delte Memoteknikker med oss

Skolen hadde besøk av Oddbjørn By i Konsertsalen onsdag 9. mars. Elevrådet hadde tatt initiativ til arrangementet, og det ble en veldig interessant time for de fremmøtte. Oddbjørn By har deltatt i VM i hukommelse, vært på TV en rekke ganger, og skrevet 8 bøker om memorering og forskjellige teknikker som kan brukes.
Elevene hadde med penn og papir, og underveis var det øvelser hvor publikum skulle prøve husketeknikkene. Både lærerikt og underholdene!

Oddbjørn By kom med en del tips i forhold til å bruke teknikkene når man har mye å lese før eksamen, og til studieteknikk generelt. Biblioteket fikk tre av bøkene hans etter at arrangementet var over, og de kan om kort tid lånes ut.