Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet

Ved Ski vgs skaper vi glede ved å lære