Tyskelevene fikk møte forfatter Benjamin Lebert

Ung forfatterstemme med mye på hjertet

Det ble en tysktime utenom det vanlige på torsdag 19. november, da tyskklassene til Sabine og Marion hadde besøk av den 33-årige tyske forfatteren. Han fortale enkelt og likefremt om episoder fra livet sitt og veien fram til at han begynte å skrive. Det var lite ved hans væremåte som røpet at vi hadde med en ung mann å gjøre som har solgt tilsammen 1.1 millioner eksemplarer av bøkene sine, og er oversatt til 33 språk!

Det var Goethe-instituttet som sto bak arrangementet. Elevene hadde på forhånd lest begynnelsen av debutboka til Benjamin Lebert, "Crazy", som han skrev allerede som 16-åring. Melanie fra instituttet ledet timen og oppfordret elevene til å komme med innspill som de hadde forberedt. En rekke elever bidro med spørsmål, og for det meste stilt på tysk. Lebert spurte også elevene noen spørsmål for få vite litt om det å være ung her i Ski. Andre del av dobbelt-timen fikk en workshopform: elevene begynte på en oppgave med å skrive om skolehverdagen sin, på tysk. Lebert satte seg ned og pratet med de forskjellige gruppene, og det så ut til å bli gode dialoger rundt om.