Frihet og ære

Møte med Amal Aden og Knut Olav Åmås

Mandag 19. oktober fikk elever i førsteklassene og AMSA/B møte to viktige samfunnsdebattanter. Amal Aden og Knut Olav Åmås gjestet skolen i regi av Den kulturelle skolesekken. Aden, som er fra Somalia og har en meget tøff oppvekst bak seg, har mye å si om temaer som ytringsfrihet, det å få være seg selv og leve ut sin identitet. Åmås, som er leder av Fritt Ord og tidligere forlagsredaktør blant annet, har også mye å si om disse temaene i tillegg til å berøre emner som demokrati og menneskeverd.
De to begynte med å stille hverandre spørsmål og lage en samtale rundt tema. I den siste delen av programmet, fikk Aden engasjert elevene til å være litt frampå og komme med spørsmål. Det var flere som kom med innspill, og dermed ble det en interessant samtale rundt spørsmål som berører oss i det samfunnet vi lever i idag.