Grenseløs idrett

Bevegelse, aktivitet og glede sto på dagsorden da 3IFA arrangerte dag for andre ungdommer

Elevene fra 3IFA arrangerte en dag fullpakket med aktiviteter for elever med funksjonsnedsettelser fra andre skoler torsdag 8. oktober.

Vi har fått denne hyggelige tilbakemeldingen fra Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse:

Kjempeinnsats av elevene fra Ski videregående på Grenseløs skoleidrettsdag i Ski.

For andre året bistod elevene i 3IFA med planlegging og gjennomføring av denne idrettsdagen som var full av aktivitet. Stor stas at ordfører i Ski åpnet dagen. Det deltok nesten 80 elever fra to skoler i Follo og de fikk prøve seg på klatring, håndball, fotball, boccia, teppecurling og golf. I tillegg en feiende flott oppvarming av ledet av Stephan fra Friskis og Svettis Oppegård.

Akershus idrettskrets og Norges idrettsforbund takker elevene på Ski for flott innsats. De organiserte, motiverte og instruerte på en flott måte.

Vigdis Bente Mørdre
Fagkonsulent, idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
Norges Idrettsforbund