Om mot og det å våge

Besøk av Romeo Gill

Fredag 9. oktober var skolen så heldig å ha besøk av forfatter og fotballcoach Romeo Gill. Han har indisk bakgrunn, men er oppvokst i Drammen. De siste årene har han gitt ut to romaner med mange paralleller til sitt eget liv. Arrangementet var i regi av Den kulturelle skolesekken. Elevene i 2MUA og 3IFA traff ham i hver sin time. Gill har prøvd seg på en rekke forskjellige felt i livet og kjenner mange både i kultur- og idrettsverdenen, og med sin uformelle stil fant han fort tonen med tilhørerne. Det han mest ville formidle til elevene var tanker rundt det å sette seg mål i livet, nå målene, og skaffe seg støttespillere til hjelp både underveis og når målene er nådd og leves ut.