Viktig om trafikkavviklingen ved skolen

Vi ber om at denne informasjonen leses av elever som blir kjørt til skolen, og deres foresatte

I forbindelse med bygging av nytt auditorium og kantine på skolen, vil det skoleåret 2015/16 foregå byggearbeider på plassen mellom skolen og Gymnasveien. Dette fører til at fremkommeligheten på Gymnasveien er sterkt redusert. For ikke å belaste Gymnasveien med mer trafikk enn nødvendig, anmoder vi om at elever slippes av i krysset Idrettsveien/ Gymnasveien og ikke blir kjørt helt inn til skolen.

Byggetiden er anslått til ca 1 år og nybygget skal etter planen stå ferdig sommeren 2016. Når bygget er ferdig får skolen tilført ca 1800 kvm som inneholder kantine med 230 sitteplasser, auditorium med 150 sitteplasser, fire klasserom og ett biologirom.