Svært god søkning til Ski vgs

193 flere søkere enn plasser til Ski

Ski og Ås videregående skoler er de skolene i Folloregionen som opplever størst søkning med tanke på inntaket til skoleåret 2015/16.

Les saken i Østlandets Blad 13. mars her .
Foto: ØB/Karin Hanstensen