Klimaendringene - en avgjørende utfordring for vår tid

Skolen fikk besøk av forfatter Sigbjørn Mostue og klimarådgiver Svein Tveitdal gjennom Den kulturelle skolesekken på torsdag. De hadde med seg et viktig budskap

Mostue og Tveitdal gjestet skolen gjennom Den kulturelle skolesekken og forestillingen "Håp eller katastrofe?" De tok utgangspunkt i trilogien til Mostue "Imorgen er alt mørkt". Hva skjer hvis verden rakner? Bøkene skildrer hvordan en global katastrofe oppleves av to norske tenåringer. Forfatteren leste noen sider fra "Marlens bok", som er andre bok i trilogien.

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør og nå klimarådgiver og foredragsholder. Han har ikke mindre enn 200 000 følgere på Twitter og er en kapasitet på dette temaet. Mange elever kjenner til klimaproblemene på jorden og har hørt om viktigheten av å gjøre noe, men få tar inn over seg hvor alvorlig det er og hva følgende faktisk kan bli. Mostue og Tveitdal ønsket å skape bevissthet og engasjement rundt dette, og innbød også til spørsmål på slutten.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden til Sigbjørn Mostue og siden til Sveit Tveitdal Klima 2020

Østlandets Blad var til stede og har en artikkel om foredraget i avisen 17.10.