Vitnemål og kompetansebevis

Skolens elever på Vg3 og Voksenopplæringen kan hente vitnemålet/kompetansebevisene sine fredag 23. juni 2016 kl. 12:00 i skolens resepsjon. Les viktig informasjon her.

Skolens elever på Vg3 og Voksenopplæringen kan hente vitnemålet/kompetansebevisene sine fredag 23. juni 2016 kl. 12:00 i skolens resepsjon.
Vitnemål/kompetansebevis som ikke blir hentet postlegges samme dag.

Elever som mottar vitnemål får en elektronisk kopi av vitnemålet på Samordna opptak sine søkesider innen 1. juli.

Har du kompetansebevis eller et vitnemål av eldre dato må du laste opp et bilde eller PDF-fil av vitnemålet ditt på Samordna opptak.

Alle privatister og tidligere elever som ønsker vitnemål og/eller kompetansebevis må bestille dokumentasjon på post@ski.vgs.no

FRIST for å bestille dokumentasjon er tirsdag 27. juni 2017, for å motta denne innen 1. juli 2017.

Henvendelser etter dette tidspunktet vil vi saksbehandle fortløpende.

Dokumentasjon som bestilles etter 1. juli 2017 kan vi ikke garantere blir saksbehandlet før 1. august 2017.