Informasjon fra møte for foresatte til våre Vg2 elever 20.09.16

Her finner du informasjon fra møtet for foresatte til våre Vg2 elever 20.09.16.