Musikk, dans og drama jobber denne uken med et teaterprosjekt

Prosjektet heter UNGtekst og er ledet av Akershus teater

ungTEKSTakershus er et kunstprosjekt der målet er å inspirere aldersgruppa 15 – 25 i Akershus til å ta i bruk teatret som uttrykksmiddel. Prosjektet er født ut fra en tanke om at ungdom har stemmer, historier, meninger og observasjoner som er sterke, tydelige, kreative og ikke minst viktige å høre.

Akershus Teater mener teatret er et av demokratiets viktigste forum, fordi det er tuftet på medfølelse og samvær i teaterrommet. Vi er derfor opptatt av at ungdom i vår region skal oppleve at teatret er deres plattform.

Du kan lese mer om UNGtekst her

Andre fase i prosjektet er en konkurranse med profesjonelt manuskurs som premie. Prosjektet åpnes opp for alle skrivelystne i aldersgruppa 15-25 år, og seks heldige vinnere får delta på et fem måneders manuskurs der de utvikler hver sin scenetekst (søknadsfrist: 30. september 2016). Alle de ferdige tekstene gis ut i bokform, og Akershus teater setter opp to av tekstene som profesjonell produksjon.

Prosjektet finner sted fra høsten 2016 til våren 2017.