Skolestart for elever ved Voksenopplæringen

Oppstartsmøte for elevene ved Voksenopplæringen er mandag 22. august kl. 18.00

Sted: Konsertsalen Ski videregående skole.

Alle må møte for registrering.

VELKOMMEN!