Har du søkt videregående opplæring for høsten 2016?

Viktig informasjon om hvordan inntaket foregår, samt viktige frister og plikter finner du i Inntaksbrosjyren for 2016

Viktig informasjon om hvordan inntaket foregår, samt viktige frister og plikter finner du i Inntaksbrosjyren for 2016. Du kan laste ned brosjyren her

Du finner bl.a. informasjon om:

  • viktige datoer
  • hvordan du svarer på tilbud
  • søknad til læreplass
  • stipend fra Lånekassen
  • skoleskyss
  • klage på inntak
  • klage på skoleskyss
  • skolestart

Se gjerne også siden Søke skoleplass på Akershus Fylkeskommunes nettsider.