Landet bak klesskapet

Entusiastisk omtale av 1MUBs hovedforestilling i dagens avis

Artikkelen kan leses her (ØB+ artikkel).

Foto: ØB/Stig E. Persson