Lærerikt spill om jordens klima

Det er første gang skolen deltar i klimaspillet til FN-sambandet

Tre av skolens førsteklasser holder på med "Internasjonalt samfunn", og bruker klimaspillet til FN-sambandet for å sette i scene forskjellige samtaler og scenarier.  Elevene har forskjellige roller, og utfordringen de har fått er å begrense oppvarmingen av jorda med maksimum to grader. Arne Øi fra FN-sambandet ledet spillet.

Østlandets Blad laget et artikkel på saken som du kan lese via Retriever her