Frist for å bestille vitnemål og/eller kompetansebevis er 26.06.15

Skolens elever på Vg3 og Voksenopplæringen kan hente vitnemålene sine fredag 26. juni 2015 kl. 1200-1300 i skolens resepsjon.
Vitnemål som ikke blir hentet postlegges samme dag.
Alle elever som mottar vitnemål vil ha dette elektronisk tilgjengelig via Samordna
opptak sine søkersider til høyere utdanning.

Alle privatister og tidligere elever som ønsker vitnemål og/eller kompetansebevis må bestille dokumentasjon på post@ski.vgs.no

FRIST for å bestille dokumentasjon er fredag 26. juni 2015, for å motta denne innen 1. juli 2015.

Henvendelser etter dette tidspunktet vil vi saksbehandle fortløpende.
Dokumentasjon som bestilles etter 8. juli 2015 kan vi ikke garantere blir saksbehandlet før 4. august 2015.