Si ifra - trafikksikkerhetsopplegg for Vg2

21
mars

F 109
Legg til i kalender

I løpet av våren skal alle våre Vg2 elever gjennom et undervisningsopplegg om trafikksikkerhet. Våren 2018 har vi fått tildelt tirsdag 20. og onsdag 21. mars.  Opplegget varer to skoletimer og det er Biltilsynet/Statens Vegvesen som leder timen.

2STC, 2STD, 2STD: 3. og 4. time
2STB, 2STF: 5.* og 6. time

* merk at dette er i elevaktivitetstimen